Privacy

Privacy statement

 

Hoe gaat Deuss Constructie & Maintenance om met uw privacy? 

Deuss Constructie & Maintenance respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierbij gebruikt Deuss Constructie & Maintenance uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel het leveren van de producten en/of diensten.

Worden mijn gegevens verkocht? 

Nee, Deuss Constructie & Maintenance zal uw gegevens nimmer en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. Deuss Constructie & Maintenance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Copyright 2017 Deuss Constructie & Maintenance All Rights Reserved.